Sermons

Vurig van Geest: het jaaroverzicht

Vurig van Geest: het jaaroverzicht
– Vurig van Geest
– Vraag & antwoord dienst / wandelen door de Geest
– De Geest in Ezechiël
– Kerst: je eigen lofzang
– Bekering & wedergeboorte
– Vrucht en gaven van de Geest: karakter & dienstbaarheid
– Pasen: strijd in Getsémané
– Helden uit het Oude Testament: Jozua, Chulda, Daniël
– Pinksteren: wakker het vuur van de Geest weer aan!

Beluister preek

Vaderdag: wie bepaalt je Godsbeeld?

Vaderdag: wie bepaalt je Godsbeeld?
Het spreekwoord: het ligt niet aan mij
Ez. 18:1-4 Drie generaties: goed – slecht – goed
Ez. 18:5-19 Eerste conclusie: vers 20
De nooduitgang: bekering
Ez. 18:21 Tweede conclusie: vers 23
Vaderdag: wie bepaalt je Godsbeeld?
Ez. 18:30-32 Eindconclusie: vers 32

Beluister preek