Vurig van Geest: het jaaroverzicht

Vurig van Geest: het jaaroverzicht
– Vurig van Geest
– Vraag & antwoord dienst / wandelen door de Geest
– De Geest in Ezechiël
– Kerst: je eigen lofzang
– Bekering & wedergeboorte
– Vrucht en gaven van de Geest: karakter & dienstbaarheid
– Pasen: strijd in Getsémané
– Helden uit het Oude Testament: Jozua, Chulda, Daniël
– Pinksteren: wakker het vuur van de Geest weer aan!